Wijzigingen Aangifte Personenbelasting

Binnenkort is het weer tijd voor ons om uw aangifte personenbelasting 2018 definitief in te dienen. Ook voor 2018 zijn er een aantal nieuwigheden die bijkomende aandacht vereisen. Onderstaand een overzicht van deze veranderingen met de gegevens die u ons dient te bezorgen om uw aangifte correct in te dienen.

Vrijstelling roerende voorheffing dividenden
In de aangifte 2018 kunt u de roerende voorheffing terugvorderen die u betaalde op dividenden van bepaalde Belgische en Buitenlandse aandelen. De eerste schijf van 640,00 euro is namelijk vrijgesteld.

Dat kan u een belastingvoordeel van 192,00 euro opleveren.

Welke bewijsstukken moet u hiervoor bezorgen? Document met volgende gegevens:

  • Naam van de uitkerende vennootschap
  • Bruto bedrag van het dividend
  • Het tarief roerende voorheffing
  • Datum van betaling/toekenning

 

Buitenlandse rekening of levensverzekering

Indien u een buitenlandse rekening of levensverzekering bezit moet u deze vermelden in de belastingaangifte 2018. Voor 2017 werd er een tolerantie toegekend en werden geen boetes uitgeschreven.
Vanaf dit jaar geldt deze tolerantie niet meer. Het is dus belangrijk dat deze gegevens correct worden aangegeven om eventuele boetes te vermijden.

Welke gegevens moet u hiervoor bezorgen?

  • Naam en voornaam van de titularis van de rekening
  • Het land waar de rekening is geopend
  • De inkomsten ontvangen op deze rekening (intresten e.d.)
  • Aangegeven bij de Nationale bank?

Indien de rekening nog niet werd aangegeven bij de Nationale Bank, gelieve een afspraak te maken met ons kantoor, dan doen wij het nodige om de rekening correct aan te geven.

Effectenrekening

Wanneer u titularis bent van meer dan één effectenrekening is het vanaf 2018 verplicht dit te melden in uw belastingaangifte. Op deze manier kan de fiscus achterhalen of u mogelijk een effectentaks moet betalen.

Welke gegevens moet u hiervoor bezorgen?

  • Indien u titularis bent van meer dan één effectenrekening, gelieve te laten weten, dan kunnen we dit in de aangifte opnemen.

Effectentaks

Indien de som van uw effectenrekeningen de grens van € 500.000,00 overschrijdt en u niet zeker bent of de effectentaks reeds werd ingehouden, gelieve contact op te nemen met ons kantoor.

Juridische constructies

Wanneer U, uw samenwonende partner of één van uw kinderen deel uitmaakt van een juridische constructie of hiervan een voordeel (dividend, intresten, …) verkregen heeft is er eveneens een meldingsplicht. Wanneer u hier deel van uitmaakt, gelieve contact op te nemen met ons kantoor.

 

Om een correcte aangifte in te dienen moeten wij bovenstaande gegevens voor 30 september 2019 ontvangen.

 

Back to top