Alles over Sociale Bijdrage

Wie in loondienst werkt, hoeft niet zelf voor zijn sociale zekerheid te zorgen: dat regelt de werkgever. Echter zorgt u als zelfstandige zelf voor uw sociale zekerheid. Dat betekent dat verplicht bent u aan te sluiten en dat u sociale bijdragen moet betalen.

In ruil voor uw bijdragen krijgt u bepaalde sociale rechten:

  • gezinsbijslag
  • pensioen
  • terugbetaling van medische verzorging
  • uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
  • uitkering bij noodgedwongen stopzetting en faillissement (via de faillissementsverzekering)

Meer weten hierover? Download onze fiche over Sociale Zekerheid!

Back to top