Regionale Maatregelen

Regionale maatregelen

Door de coronacrisis riskeren ondernemingen in specifieke sectoren in financiële moeilijkheden te raken. Daarom heeft de Vlaamse regering in allerijl op vrijdag 13 maart extra steunmaatregelen genomen. Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het overleg en een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen.
[vc_empty_space height=”200px”]

Crisiswaarborg

Ondernemingen en zelfstandigen kunnen bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

De waarborgregeling bij PMV/z wordt dit jaar uitgebreid voor de financiering tot 12 maanden. Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire leveranciersschulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z.

MEER INFORMATIE

[vc_empty_space height=”200px”]

Overbruggingsrecht

Wie?

WEL: ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut

NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep

 

Student-zelfstandige:

Vorige week is aan de overheid gevraagd of een student-zelfstandige die minstens de minimumbijdragen van een hoofdberoeper betaalt of die in

aanmerking komt. Tot op heden hebben we daar nog geen antwoord op.

Wanneer heb je recht?

Actief in de horeca

Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt:

Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

Aanvraag mag gebeuren door de ondernemer zelf of via jullie (website, mail of post)

Sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (is van maandag tot zondag)

Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro (met gezinslast)

Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april deze uitkering.

Domicilie van de zelfstandige moet in België zijn

Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)

De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrij (is een vervangingsinkomen)

De uitkering van het overbruggingsrecht kan NIET gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer)

Uitkering wordt bepaald volgens de gezinslast (verklaring op eer in de aanvraag volstaat)

Evenwel moet de notie ‘gezinslast’ nog steeds begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering.  De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering.

Het sociaal verzekeringsfonds levert een fiche 281.18 voor de toegekende uitkeringen van het overbruggingsrecht. Deze inkomsten zijn belastbaar. Het vervangingsinkomen is NIET onderworpen aan sociale bijdragen.

Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin je actief bent maakt niks uit.

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door uw sociaal verzekeringsfonds

Zelfstandige kappers hebben ook recht op deze uitkering, ongeacht of zij hun activiteit voortzetten (= geen gedwongen sluiting).

 Hoe aanvragen?

            Snelste manier: online via website sociaal verzekeringsfonds

Xerius: https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona

Acerta: https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus

[vc_empty_space height=”200px”]

Hinderpremie

De hinderpremie wordt voorzien voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Deze ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

De huidige Hinderpremie voor openbare werken kan NIET gebruikt worden voor aanvragen ingevolge de coronacrisis.

MEER INFORMATIE

[vc_empty_space height=”200px”]

Uitstel betaling onroerende voorheffing

Vlaanderen zal de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven dit jaar later uitsturen. Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden.

[vc_empty_space height=”200px”]

Steunmaatregel toerisme

Toerisme Vlaanderen zal dit jaar geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen. Daarnaast trekt Toerisme Vlaanderen 5 miljoen euro uit voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Momenteel maakt Toerisme Vlaanderen nog werk van de voorwaarden.

MEER INFORMATIE

Back to top