CONTINU INZICHT IN UW BEDRIJFSPRESTATIES

Met het gebruik van onze diensten kan je ook gebruik maken van ons nieuwe Clearfacts-portaal. Dit nieuwe portaal zorgt ervoor dat de volledige documentenflow van jouw organisatie gedigitaliseerd kan worden. Zo hoeven geen stukken meer binnengebracht te worden, maar kunnen deze online geüpload worden ter verwerking door onze accountants en bieden wij jou heldere rapporten aan. Zo beschik je over een digitaal archief waar alle documenten, zowel jouw aangeleverde stukken, onze rapporten alsook alle permanente documenten met één klik geraadpleegd kunnen worden.

Uw digitale boekhouding

Upload uw aan- en verkoopfacturen via scanner, dropzone, email of smartphone. Op deze manier zal u volautomatisch uw facturen kunnen inboeken. Alle documenten en bijhorende stukken worden ook opgeslagen in de Cloud.

Online dashboards

De belangrijkste financiële indicatoren en evoluties zijn permanent online beschikbaar via een zeer toegankelijk dashboard. Daarnaast kan u via deze weg verschillende rapporten raadplegen.

24/24 inzichten

U hoeft niet meer te wachten op de kwartaalresultaten of de jaarafsluiting voor een nieuwe update van zijn resultaten en belangrijkste indicatoren. Raadpleeg alle boekhoudstukken uit een beveiligd digitaal archief.

Beheer uw cashflow

Bij het verwerken van de bankafschriften worden ook de inkomende en uitgaande facturen ‘afgepunt’. Beheer deze door het opmaken van elektronische herinneringen en het aanmaken van betalingsbestanden

7/7 communicatie

Favril Accountancy staat steeds ter beschikking. Snel uitwisselen van berichten of documenten? Wacht niet langer tot uw volgende afspraak maar stel ze via het communicatieplatform.

Digitaal archief

Zonder bijkomende inspanning verkrijgt u een veilig digitaal archief dat u steeds online kan raadplegen en ondervragen. Voortaan vindt u alle corresponderende documenten en bedragen makkelijk online terug.

RAADPLEEG UW BOEKHOUDING 24/24 EN 7/7

Meer weten?

Neem contact op met ons

Back to top