Het UBO-register

De deadline voor de registratie is uitgesteld naar 30 september 2019!

Ultimate Beneficial Owner

De term UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, de uitendelijke begunstigde van een vennootschap.  De basisregel is dat een natuurlijk persoon die (on)rechtstreeks eigenaar is van meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap (of stemrechten) een begunstigde is van die vennootschap.

Dus bij groepsstructuren moet men alle niveaus doorlopen totdat de eigenaar een natuurlijk persoon is.

 

Welke gegevens moeten worden doorgegeven?

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Nationaliteit

Deze worden tot 10 jaar bewaard na beëindiging van de vennootschap, te rekenen vanaf de administratieve afsluitdatum.

 

Wie kan deze gegevens zien?

Dit UBO-register is volledig toegankelijk voor de politie en fiscus in het kader van onderzoek naar witwassen, fiscale fraude en financiering van terrorisme. Ook jij en ik hebben een beperkte toegang tot het register, deze beperkte toegang is te danken aan de GDPR.

Indien het niet doorgeven van deze gegevens zijn er boetes van € 250 tot € 50 000.

Favril Accountancy kan u uiteraard helpen bij het juist invullen van deze gegevens.

 

Back to top